• Moodle

  Espai virtual d'ensenyament aprenentatge

 • Gescola

  Plataforma gestió per professorat, alumnat i famílies

 • Instagram

  Segueix la nostra activitat al nostre canal d'instragram. Segueix-nos: @insmontsuar

 • g-suite insmontsuar.cat

  Accés al correu corporatiu, drive i altres serveis del g-suite.

Trets identitaris

Coneix els nostres propòsits educatius

Fer un seguiment individualitzat i formar integralment l’alumnat:

El nostre Pla d’Acció Tutorial així com la tasca del Departament d’Orientació són claus per arribar a trobar la millor sortida per a tot l’alumnat

Utilitzar les llengües i cultures estrangeres com a eix educatiu transversal

Les llengües estrangeres són fonamentals per viure en un món global que cal conèxer i entendre.

Treball competencial integrant les noves tecnologies

L’assoliment competencial requereix metodologies diverses i diversitat de materials pedagògics on les noves tecnologies aporten un valor afegit

Mantenir els bons resultats en les proves externes

Uns bons resultats acadèmics també són objectius claus on l’alumnat altament capacitat ha de trobar un estímul per créixer.

INFORMACIÓ CURS 2021-2022

MÉS INFO

Sobre nosaltres, explicat per nosaltres

Escolta els nostres projectes explicats per nosaltres mateixos, l’alumnat