Curs 2021/212

Montsuar News 1 : El mur dels valors
Montsuar News 2 : Tutoria entre iguals (TEI)
Montsuar News 3 : Visiteu la nostra web
Montsuar News 4: Project Based Learning
Curs 2020/21
Montsuar News 1 : Inici de curs
Montsuar News 2 : Jornades de Convivència
Montsuar News 3 : El Projecte lingüístic de centre
Montsuar News 4 : Projecte de Recerca
Montsuar News 5 : Erasmus news
Montsuar News 6 : Mirem cap enfora
Montsuar News 7 : Un cop més participem a la lliga de debat
Montsuar News 8 : El treball de recerca del batxillerat
Montsuar News 9 : 6è Concurs d’Oratòria “Núria Borràs”. Aclariment
Montsuar News 10 : Proves oficials i concursos.
Montsuar News 11 : Concurs d’oratòria i Sant Jordi
Montsuar News 12 : Agenda 21
Montsuar News 13 : Dia del Medi Ambient. Fi d’Etapa de 4t d’ESO