En el següent enllaç trobareu el currículum per àmbits que ha publicat el Departament d’Educació per als diferents nivells i per competències.

També, les dimensions i les competències de l’ESO, per àmbits.

A continuació, les diferents programacions, ordenades per àmbits i per nivells.

Al final del document, trobareu els procediments d’avaluació competencials ordenats per nivells i àmbits.