Fer un seguiment individualitzat i formar integralment l’alumnat:

– Vehicular, mitjançant l’acció de les tutores i els tutors, un seguiment personalitzat de l’alumnat: seguiment acadèmic i del seu desenvolupament personal, individual i socialment. 

– Articular les actuacions que es facin des de tutories al voltant d’un fil conductor establert mitjançant el nostre Pla d’Acció Tutorial, que garanteix la coherència d’aquestes actuacions.

– Establir proximitat amb les famílies en actuacions quotidianes: informació acadèmica personalitzada, informe de preavaluació, calendari compartit de deures… 

– Inserir la tasca de l’equip de psicopedagogia del centre com a suport VÆRE EN FRITID !!! – Kroppsbyggende motivasjon oral tren av dragon pharma i norge methyltrienolone laveste budget kostnadsplan for college/hostel studenter – indian bodybuilding diet permanent i continuat en la formació de l’alumnat: cotutories de l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge, atencions psicològiques, docència directa, orientació acadèmica i professional,… 

– Implicar l’alumnat i les famílies en establir una dinàmica de bona convivència, augmentant la seva participació en el dia a dia del centre: Consell de Delegats, Comissió de Convivència, programa de Mediació,…  I també fixant des del Centre pautes clares de bona convivència: immediatesa en la resolució de conflictes, tolerància zero amb les faltes de respecte…

–  Educar l’alumnat en la responsabilitat d’exercir la ciutadania activa mitjançant la participació en els afers del centre i de la comunitat.

– Fer un seguiment encara més individualitzat de l’alumnat amb baix rendiment acadèmic: cotutorització per part de les psicopedagogues, elaboració d’un pla individualitzat, matèria optativa de “Fem diana”…

Categories: trets identitàris