Pla de comunicació

Acabem d’elaborar el Pla de comunicació del nostre institut. Aquest té com a objectiu principal vetllar per la imatge del centre i difondre la forma de treballar que tenim i les activitats que portem a terme. Després de fer una anàlisi de la situació actual, hem establert quins són els canals de comunicació: pàgina web, twitter, canal youtube, blogs, Montsuar News, Infos (mail), revista Tram de Tralla, TV (consergeria) i decoració del passadís. En segon lloc, hem concretat quins agents estan implicats en la comunicació interna (professorat, PAS i alumnat) i externa (famílies actuals i potencials) del centre. Si voleu consular el nostre Pla de comunicació el trobareu en el següent enllaç:

http://insmontsuar.cat/carpetes_web/Documents/curs19_20/PC.pdf