Diversificació de materials pedagògics

El Gerard ens ensenya la diversitat de materials pedagògics i com són un suport pel treball en grup.