Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició.

Alumnes preinscrits al centre

Llista d’espera del centre

El número de sorteig és el 69448, a 05/05/2021.

En el següent enllaç trobareu el llistat de sol·licitud que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada 07/05/2021

En el següent enllaç trobareu l’oferta definitiva de places a l’ESO del nostre centre.

Si necessiteu més informació sobre aquest procediment aquí teniu l‘enllaç a la pàgina del Departament d’Educació.

Per més informació contacteu amb el centre.