En aquest espai podeu veure els diversos projectes que tenim endegats i que formen part de la nostra manera de fer.

 • El plaer de llegir en silenci

  El projecte “El plaer de llegir en silenci” té com a objectiu que l'alumnat augmenti el gust per la lectura i comenci l'última franja horària més relaxat i concentrat. Per…

 • Pla de comunicació

  Acabem d’elaborar el Pla de comunicació del nostre institut. Aquest té com a objectiu principal vetllar per la imatge del centre i difondre la forma de treballar que tenim i les activitats…

 • Programació i robòtica

  El pensament computacional és una forma lògica i ordenada de solució de problemes que cal anar introduint al currículum.

 • Sinapsi d’il·lusions

  La formació integral de l'alumne és un dels pilars fonamentals de les polítiques educatives del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i bàsic en el nostre Pla Estratègic de…

 • Tractament entre iguals (TEI)

  Us presentem un projecte  que vehiculem partir de les tutories: el programa TEI. Cal dir que tot el professorat, i sobretot  l’equip de tutors i tutores, ha rebut una formació…

 • Tractament integrat de les llengües (TIL)

  Enguany, continuem amb el projecte "Avancem cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)". L'objectiu final del programa, que té una durada de 3 anys i en el qual participen 11…

 • Projectes de Socials

  A continuació us volem explicar com estructurem l’assignatura de Socials a 4t d’ESO. Els continguts s’estructuren entorn de l’eix temàtic de la lluita pels drets civils en el món contemporani, des…