Exàmens de recuperació de 1r de Btx al setembre

Podeu consultar el calendari de les proves extraordinàries de setembre per matèries de 1r de Batxillerat.

Al moodle trobareu més informació al respecte.