Mantenir els bons resultats en les proves externes

– Continuar amb el treball per nivells en les matèries instrumentals i llengua anglesa a segon cicle, adequant els continguts als diferents ritmes d’aprenentatge, incloent-hi l’alumnat d’altes capacitats.

– Implementar la docència directa per part de les psicopedagogues en aquells grups que presenten més mancances d’aprenentatge.

– Prioritzar estratègies i temporització de continguts per tal de tenir una preparació correcta per a les proves externes d’avaluació: Avaluació diagnòstica de tercer d’ESO i Avaluació externa de quart d’ESO.

– Aprofitar aquestes línies d’actuació anteriors per crear sinèrgies positives amb la intenció d’assolir uns percentatges molt elevats de superació de cursos i, finalment, de l’ESO.

– Fer un pla específic a segon de Batxillerat per garantir bons resultats de cara a la prova de selectivitat: simulacre d’examen de selectivitat, disminuir ràtios, exàmens semblants a les proves de les PAU…

– Igualment, aprofitar la inèrcia d’aquestes actuacions per a l’obtenció d’uns percentatges elevats de superació del Batxillerat.

– Promoure l’estudi diari com a eina d’assoliment de continguts i estratègia per a la millora dels resultats acadèmics.

– Incentivar a l’alumnat altament capacitat: fer que participin molt en la dinàmica de les classes, donar-los feina complementària, establir incentius, establir reconeixements públics, proposar continguts adequats al seu nivell d’exigència…

Categories: trets identitàris