Tractament entre iguals (TEI)

Us presentem un projecte  que vehiculem partir de les tutories: el programa TEI. Cal dir que tot el professorat, i sobretot  l’equip de tutors i tutores, ha rebut una formació per poder aplicar aquest programa a l’institut.

El TEI és un programa de convivència per a la prevenció de la violència i l’assetjament escolar; és institucional i implica a tota la comunitat educativa. Té com a objectiu fonamental millorar la integració escolar o treballar per una escola inclusiva i no violenta, fomentant que les relacions entre iguals siguin més satisfactòries, orientades a la millora del clima i dins la cultura del nostre centre respecte a la convivència i la resolució dialogada dels conflictes.

Aquest programa considera la participació activa dels iguals com a elements bàsics del procés de prevenció i intervenció en situacions de violència  o assetjament escolar. Això es concreta  en una proposta que fa que l’alumnat de 3r d’ESO sigui tutor emocional de l’alumnat de 1r: aquest és  l’element bàsic de dinamització del Programa.

Els objectius del Programa TEI són:

  • Sensibilitzar la comunitat educativa sobre els efectes de la violència.
  • Conscienciar la comunitat educativa sobre aquests efectes i informar sobre les conseqüències personals, socials i educatives que aquest fenomen comporta.
  • Facilitar el procés d’integració de l’alumnat, cap a una escola inclusiva i sobretot, a l’inici de la nova etapa educativa.
  • Crear un referent (tutor/a) per afavorir l’autoestima i disminuir la inseguretat que provoquen els espais i situacions desconegudes.
  • Empoderar  l’alumnat com a subjecte dinàmic de la convivència, en la prevenció de la violència i l’assetjament escolar.
  • Compensar el desequilibri de poder i força propi de la violència i l’assetjament des d’una perspectiva preventiva i dissuasiva,
  • Integrar la “TOLERÀNCIA ZERO” respecte a la violència i maltractament, com un tret d’identitat del nostre centre.

Aquest model d’intervenció ens permetrà incidir sobre el 100% de l’alumnat de l’institut en dos cursos.