Sinapsi d’il·lusions

La formació integral de l’alumne és un dels pilars fonamentals de les polítiques educatives del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i bàsic en el nostre Pla Estratègic de Centre. Per això apostem per treballar mitjançant estratègies metodològiques útils, eficaces i motivadores per afavorir l’empoderament.

El Projecte Sinapsi d’il·lusions neix amb el propòsit de despertar el “geni” de les i els nostres alumnes, mitjançant un procés d’acompanyament reflexiu i creatiu que inspiri a l’alumnat a maximitzar el seu potencial personal i acadèmic. Està ubicat dins el PAT (Pla d’Acció Tutorial) i dirigit a tot l’alumnat del Centre durant el curs escolar. Un cop al trimestre cadascuna de les i els alumnes visitaran el Laboratori de Psicologia per implementar les Sinapsis.

 

Al Primer Trimestre jugarem a un joc: EL LEGO SERIOUS PLAY (LSP), una metodologia de comunicació, treball en equip i resolució de problemes. A través de les preguntes de la orientadora, cada participant construeix el seu propi model tridimensional utilitzant peces especialitzades de LEGO. Els models serveixen de base per discussions grupals i presa de decisions concretes.

Al Segon Trimestre utilitzarem el “POINTS OF YOU”. Una poderosa eina que ajuda a crear reflexió, claredat i obtenir diferents punts de vista sobre múltiples aspectes. És un joc que quan hi juguem ens atrevim a pensar de manera diferent a la que fem normalment i ens arrisquem. Amb aquest joc no hi ha ni guanyadors ni perdedors, si no que estimula el pensament, la discussió, la cooperació, la creativitat, i l’auto-aprenentatge.

I al Tercer Trimestre farem l’Estrella Polar, El seu objectiu és que l’alumne vegi d’una manera gràfica i senzilla la seva situació actual davant els aspectes més importants de la seva vida. Intentarem descriure els valors que ens defineixen i alinear-los amb el nostre dia a dia. Aquest és un exercici de presa de consciència de la situació actual. Et permet veure el grau de satisfacció en els diferents àmbits de la teva vida i també mobilitza cap a les àrees de millora.

Volem despertar curiositats, sortir de les zones de confort, disminuir cortisol, augmentar endorfines, conèixer-nos per créixer i cridar l’atenció.

“L’educació és el vestit de gala per participar a la festa de la vida”