Project Based Learning (PBL) Ciències en anglès a 3r d’ESO

Des del curs 2015-16 s’aplica a 3r d’ESO la matèria que anomem  PBL (Project Based Learning). En
aquest projecte es dediquen 3 hores setmanals a treballar en anglès continguts propis de les
matèries de Ciències Experimentals, Tecnologia i altres temes transversals, tot utilitzant la
metodologia del treball per projectes.

L’objectiu del projecte és triple: Per una part incrementar la presència de la llengua anglesa en un context educatiu. Han de manejar-se entre recursos audiovisuals, Textos, àudios i també n’és la llengua vehicular. En segon lloc hi un component tecnològic, car cada tema conclou en l’elaboració d’un projecte comunicatiu. En aquest s’exploren creació de vídeos amb croma, presentacions amb àudios embedits, realitat augmentada, etc. Finalment, l’adquisició de les competències de la matèria de ciències experimentals derivats dels continguts que es treballen. Riscos geològics, l’estructura de l’àtom, salut i l’acte mèdic, ecologia, etc.

El professorat implicat es reuneix un cop per setmana per tal fer el seguiment i avaluació del
projecte.