Tractament integrat de les llengües (TIL)

Enguany, continuem amb el projecte “Avancem cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)”. L’objectiu final del programa, que té una durada de 3 anys i en el qual participen 11 professors de l’àmbit lingüistic, és introduir canvis en la tasca docent que acabin suposant una millora en l’aprenentatge de llengües per part de l’alumnat.

La base del TIL rau en el fet que no aprenem les llengües de forma aïllada, sinó que les utilitzem estratègicament en el moment d’aprendre’n altres. Per aquest motiu en el nostre centre, per exemple, és el mateix professor qui imparteix les assignatures de català i de castellà a 1r i 2n de la ESO.

El curs passat vam dur a terme un seguit d’accions, basades en els resultats d’una enquesta que va omplir el professorat, les famílies i l’alumnat per tal de valorar la situació lingüística del nostre centre. En aquest sentit, ens vam proposar treballar la importància de les llengües en el marc d’un context plurilingüe, crear situacions d’aprenentatge efectives i consolidar el català com a llengua vehicular.

Aquest curs tenim com objectius fer reunions més efectives i interdepartamentals, millorar la coordinació entre el professorat de llengües i programar a 1r i 2n de la ESO el treball de les diferents tipologies textuals de forma simultània i coordinada en les diferents llengües curriculars, dins del Treball per Tasques.

D’altra banda, us comentem que des del Departament de Castellà s’ha creat un  nou blog on el professorat d’àmbit lingüistic exposarà part de la feina realitzada pels alumnes. Podeu trobar-lo a la nostra pàgina web, no deixeu de donar-hi una ullada:  EN PRIMERA DEL PLURAL